டெலஸ்கோப் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்

டெலஸ்கோப் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்

டெலஸ்கோப் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் : எல்லாரும் ஆவலாக காத்து இருக்கிறது இந்த டெலஸ்கோப் காகத்தான் இது தான் நாம இதுவரைக்கும் ஒரு வாகனத்திலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இத வச்சு நம்ப யுனிவர்ஸ் உருவானபோது உருவான முதல் எலக்ட்ரிகல் நம்ம பார்க்க முடியும் வேற நட்சத்திரங்களைச் உத்தரவிட்டுள்ள கங்களோடு காற்றுமண்டலம் கள ஆய்வு பண்ணமுடியும் நமக்குத் தெரியாத புரியாத நாம் எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்களை இத வச்சு நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது … Read more