வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட

வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட

வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட பால் சார்ந்தப் பொருட்களை எப்போதும் அளவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இல்லையென்றால் அதுவே வாய்வுத் தொல்லையை உண்டாக்கும், அதிலும் தயிரில் உள்ள புரோபயோடிக் அதிக அளவு வாய்வு தொல்லையை ஏற்படுத்தும், எனவே நீர் மோர் போன்றவற்றை பால் – க்கு பதில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். என்று வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் சுவிங்கத்தை வாயில் மென்றவாறு பேசுவார்கள் அல்லது வேலையைப் பார்ப்பார்கள் சூயிங்கத்தை மென்று கொண்டே இருந்தால் வாயின் வழியாக உடலினுள் காற்று புகுந்து விடும் … Read more வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட

Make Money From Home Offering the Full Benefits of Premium Fiber Supplements

Make Money From Home Offering the Full Benefits of Premium Fiber Supplements

Make Money From Home Offering the Full Benefits of Premium Fiber Supplements Make Money From Home Offering the Full Benefits of Premium Fiber Supplements By Otis Brown A fiber rich diet delivers immeasurable benefits to the human body. This article highlights these benefits and briefly how the process works. Fiber helps cleanse the body of … Read more Make Money From Home Offering the Full Benefits of Premium Fiber Supplements

How to Test Food Quality at Home?

How to Test Food Quality at Home?

How to Test Food Quality at Home? How to Test Food Quality at Home? By Shalini M Finding out the quality of the food that you are consuming is very important. Foods may be contaminated or adulterated with a foreign substance. These substances can make you sick and unhealthy. Difference between contamination and adulteration Contamination … Read more How to Test Food Quality at Home?

Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day

Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day By Shabir S Joosub In every community there are people that prefer to have and consume the healthiest breakfast in the mornings. That’s why it is important, as a retail store, to make sure that you have the healthiest cereals available … Read more Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day