இதெல்லாம் இந்தியர்கள்தான் கண்டுபிடித்தார்களா?

இதெல்லாம் இந்தியர்கள்தான் கண்டுபிடித்தார்களா?

இதெல்லாம் இந்தியர்கள்தான் கண்டுபிடித்தார்களா? இதெல்லாம் இந்தியர்கள்தான் கண்டுபிடித்தார்களா? இந்தியா பல்வேறு பின்னணிகளைக் கொண்ட திறமையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான மக்களை கொண்ட ஒரு பரந்த நிலம், இந்தியா உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பல அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றில் 10 விஷயங்களைப் பற்றி இப்போது பார்ப்போம். The Zero : Zero – க்கு, எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை, ஆனால் zero இல்லாமல் பைனரி சிஸ்டம் இல்லை, கம்ப்யூட்டர்கள் இல்லை, மதிப்பே இல்லாத மதிப்புமிக்க ஜீரோவை கண்டுபிடித்தவர் கணித மற்றும் … Read more

வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட

வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட

வாய்வுத் தொல்லையில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட பால் சார்ந்தப் பொருட்களை எப்போதும் அளவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இல்லையென்றால் அதுவே வாய்வுத் தொல்லையை உண்டாக்கும், அதிலும் தயிரில் உள்ள புரோபயோடிக் அதிக அளவு வாய்வு தொல்லையை ஏற்படுத்தும், எனவே நீர் மோர் போன்றவற்றை பால் – க்கு பதில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். என்று வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் சுவிங்கத்தை வாயில் மென்றவாறு பேசுவார்கள் அல்லது வேலையைப் பார்ப்பார்கள் சூயிங்கத்தை மென்று கொண்டே இருந்தால் வாயின் வழியாக உடலினுள் காற்று புகுந்து விடும் … Read more

Blood Orange

Blood Orange

Blood Orange Blood Orange By Tony A Grayson A Blood Orange is a hesperidia (a thick rind) fruit that contains water-soluble pigments called anthocyanins. With a certain ph and plunging temperatures at night, the inside of the flesh of an orange can turn a dark maroon color that some have described to be the color … Read more

How to Test Food Quality at Home?

How to Test Food Quality at Home?

How to Test Food Quality at Home? How to Test Food Quality at Home? By Shalini M Finding out the quality of the food that you are consuming is very important. Foods may be contaminated or adulterated with a foreign substance. These substances can make you sick and unhealthy. Difference between contamination and adulteration Contamination … Read more

Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day

Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day Healthy Breakfast Cereals To Start Your Day By Shabir S Joosub In every community there are people that prefer to have and consume the healthiest breakfast in the mornings. That’s why it is important, as a retail store, to make sure that you have the healthiest cereals available … Read more

Voice Activated Door Locks

Voice Activated Door Locks

Voice Activated Door Locks in simple Voice Activated Door LocksBy George Uliano We are all seeing more Voice Activated Door Locks bring advertised and being sold. By Voice Activated I mean they can be controlled by Amazon, Google or Apple devices. Such as “Alexa” unlocked the front door or “Hey Google” lock the front door. … Read more